Bejelentkezés

Friss hozzászólások

Une calculatrice, ou calculette, est une machine concue pour simplifier, et fiabiliser, des operations de calculs.
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Munkák és napok

paraszti munkák és munkaeszközök az Alföldön, kicsiben és nagyban

Megnyitó: 2004. október 15. 11.00 óra

A kiállítás rendezője: Bihar Mária néprajzkutató.
A műhelyfoglalkozásokat Homokiné Bibor Anna és Belvaracz Ibolya múzeumpedagógusok vezetik.

Az új időszaki kiállításunkkal két fő pillére, a muzeológiára és a múzeumpedagógiára építkezve szeretnénk segítséget nyújtani az általános iskolák hon- és népismeret oktatásához.

Az 1. fő pillért, a muzeológiai alapot, egy különleges és kiemelten értékes gyűjteményi egységünk tárgyai, a felnőttek életét utánzó, a munkába való belenevelődést szolgáló játékok, szolgáltatnák. Ezek a felnőttek munkaeszközeinek kicsinyített másaként, modelljeként létrejött "játékok" azt a célt szolgálták, hogy a gyermekek ezek segítségével felnőttkorukra már elsajátítsanak minden a paraszti életben nélkülözhetetlen munkafolyamatot, tudnivalót. Kicsi szekerek, lovas kocsik, kapák, gereblyék, söprűk, kaszák, hordók, szövőszékek, rokkák, dagasztó teknők, konyhai edények és még sorolhatnánk az eszközöket, tartoznak ide.

Következő időszaki kiállításunk, ezeknek a játékoknak a segítségével kívánja bemutatni a paraszti élet rendjét, munkafolyamatait, munkaeszközeit az Alföldön. A kiállítás 2. főpillérét, kiemelten fontos részét képeznék a gyermekek kreativitását, az interaktív múzeumlátogatást, a játszva tanulást segítő, a kiállításba beépített eszközök, tárgymásolatok készítése, a vakok és gyengénlátók által is tapintható, szagolható, érzékelhető kiállításrészek, zenei anyaggal és hangefektusokkal gazdagítva.

SAJTÓANYAG

MUNKÁK ÉS NAPOK
PARASZTI MUNKÁK ÉS MUNKAESZKÖZÖK KICSIBEN ÉS NAGYBAN

A munkába való belenevelődést szolgáló paraszti játékszerek
a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményéből

A kiállítás megtekinthető:
2004. október 15-től 2005. február 28-ig,
hétfő kivételével naponta 10.00-12.30 és 13.00-17.00 óráig.
(Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.
Tel/fax: 76/481-469, E-mail: szorakatenusz@mail.datanet.hu)

A megnyitó időpontja: 2004.október 15. 11.00 óra
A kiállítást megnyitja: Dr. Juhász Antal egyetemi tanár, néprajzkutató.
Közreműködnek: Andó Ilona, Nagy Erika és a Hírös Alapfokú Művészetoktatási Iskola táncosai
A megnyitót Búfeledtető és kedvderítő címmel alföldi természetes borok bemutatója és kóstolója követi.

A kiállítás forgatókönyvét és a katalógust írta:
Kepéné Bihar Mária

A múzeumpedagógiai megoldásokat tervezték:
Homokiné Bibor Anna
Majorosné Belvaracz Ibolya, múzeumpedagógusok.

Fotók: Lendvai Kepe Zoltán, néprajzkutató, képzőművész

A kiállítás rendezésében közreműködtek:
Kalmár Ágnes igazgató, Gera Pálné gazdasági koordinátor, Váczi Mária művelődésszervező, Virágné Laczai Zsóka gyűjteménykezelő és a kiállításrendező csoport tagjai:
Asztalos Balázs, Faul Gyöngyi, Pásztor Zoltánné,
Rácz Károlyné, Tóth Márk, Varga Anikó

Német fordítás: Vass Anikó

A kiállítás támogatói:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Kecskemét

A gyermekeknek családban, a társadalomban elfoglalt helyéből, életmódjából, játékából nagyon sok mindent megtudhatunk egy adott történelmi korszakról. Az ő "kis világuk" mindig tükre, adott esetben görbe tükre a felnőttek világának. Játékaikhoz a felnőttek életéből merítenek ihletett, a "nagyokat" figyelgetve, utánozva készülnek fel a felnőttkora, a mindennapi élet megpróbáltatásaira és örömeire. A gyermekélet és a gyermekjáték mintegy esszenciája, foglalata az egyetemes emberi kultúrának, ahogyan azt N. Bartha Károly is nagyon találóan megállapította: "A játék a művészetek rokona..."

A Munkák és napok,
Paraszti munkák és munkaeszközök kicsiben és nagyban
című időszaki kiállítás bemutatása

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Magyarország egyik legnagyobb, több mint 18 000 tárgyat őrző, országos gyűjtőkörű játékmúzeuma. A múzeum páratlanul gazdag gyűjteményére építve, teljességre törekvő kultúrtörténeti kontextusban kívánja bemutatni a magyar nyelvterület gyermekéletét, tárgyi és szellemi "gyermek-kultúráját", annak nemzetiségi és nemzetközi párhuzamaival. A 2003. esztendőben 32.400 látogató tekintette meg a világ különböző részeiről érkezve kiállításainkat, vett részt múzeumi rendezvényeinken. Látogatóink zöme iskoláskorú gyermek.
A Szórakaténusz munkatársai közel 25 esztendeje fáradoznak azon, az országban játéktémával foglalkozó, hasonlóan gondolkodó történésszel, művészettörténésszel, néprajzkutatóval, szociológussal karöltve, hogy a játék-kutatás megkapja méltó helyét a kultúrtörténetünkben, ne legyen annak "lesajnált", mostoha gyermeke, amit maximum, az "aranyos" jelzővel illetnek. Ennek jegyében születik minden egyes kiadványuk, kiállításuk, szakmai rendezvényük.
2004. október 15. és 2005. február 28. között megtekinthető MUNKÁK ÉS NAPOK című időszaki kiállítása is ennek szellemében született. A gyermekek munkába való belenevelődését szolgáló paraszti játékszerek bemutatásán keresztül szeretné segíteni az általános iskolák hon- és népismeret oktatását. Hiszen ez az igény a művészeti iskolák létrejöttével és az Európai Uniós csatlakozás kapcsán felértékelődött nemzeti hagyományok ápolásával tovább növekszik. Tudván tudva, hogy ezen tárgy oktatása gyakorlati tevékenységek, élmények nélkül mennyire kevéssé hatékony.
A kiállítás címe mintegy utal az ókori költő Hesziodosz Munkák és napok című költeményére, amelyben kifejeződik az a gondolat, ami aztán a paraszti értékrend egyik fő mozgatórugója és ami nélkül nem igazán érthető meg: nem nyugodhatott le a nap hasznos munka nélkül. A létfenntartáshoz reggeltől estig tartó kemény munkára volt szükség, amibe a gyermekeknek is be kellett kapcsolódniuk koruknak és erejüknek megfelelően. A kiállítás másrészről mintegy tisztelgés egyik legnagyobb tudású, kitűnő néprajzi írónk, Tömörkény István előtt, akinek Munkák és napok a Tisza-partján címmel Péter László rendezte sajtó alá 1963-ban 1884 és 1916 között megjelent elsősorban néprajzi témájú cikkeit, riportjait és tanulmányait.
A kiállítás egyik fő pillérét, kiemelten fontos részét képezik a gyermekek kreativitását, az interaktív múzeumlátogatást, a játszva tanulást segítő, a kiállításba beépített speciális vitrinek, megérinthető tárgymásolatok, gondolkodtató feladatsorok és a vakok és gyengénlátók által is tapintható, szagolható, érzékelhető kiállításrészek. Igyekeztünk látogatóink minden érzékére hatni, hiszen nap, mint na tapasztaljuk, hogy az egyik legnehezebb feladat gyermekek számára kiállítást rendezni. A játéktárgyak mellett archív fotók, idézetek, néprajzi leírások illusztrálják az egyes paraszti munkákat. A múzeumi tárgyak mellett felhasználtunk számos olyan háttértárgyat, amely segíti az adott téma szemléletes bemutatását.
Nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a kiállításhoz megtekinthetőségének ideje alatt múzeumpedagógiai órák kapcsolódjanak. Ezen foglalkozások keretében a hozzánk látogató csoportok Homokiné Bíbor Anna és Majorosné Belvaracz Ibolya múzeumpedagógusok közreműködésével népmesék, dalok, táncok, közmondások, archív néprajzi filmek és régi tárgyak segítségével, ismerhetik meg a magyar nép hagyományos műveltségének egy-egy szeletét a kender és len feldolgozástól kezdve, a pásztorok rendjén át a kenyérsütésig. Az élmények maradandóságát pedig az órákhoz kapcsolódó kézműves foglalkozáson készült kis tárgyak is erősítik.

A kiállítás főbb egységei

Ki mint vet, úgy arat
A földműves munkák és munkaeszközök

Szőlőben is terem arany
Szőlészet és borászat

Malom után vasárnap
A malom és a molnárság szerepe a paraszti társadalomban

Vadász sokat fárad, halász ritkán száraz
Vadászat, halászat, gyűjtögetés, erdőlés

Szilaj pásztorok hagyatéka
Pásztorélet

Sző, fon, nem takács
A len és a kender termesztése és feldolgozása

Családi tűzhely
Konyhai munkák és eszközök

Mester-remekek
A fazekas
A papucsos
Asztalos, bútorkészítő
Vándorköszörűs, késes

A sajtóanyag pdf formátumban!

Időpont: 
2004. október 15. 10.00 - 2005. február 28. 16.00
Rendezvény jellege: 
kiállítás
Részvételi/nevezési díj: 
A kiállítás látogatása 6 éves kor alatt díjtalan! Diákok és nyugdíjasok részére 150 Ft, felnőtteknek: 300 Ft. Vasárnap díjmentes nap! Előzetes egyeztetés alapján magyar nyelvű tárlatvezetés igényelhető, melynek díja 700 Ft.
További információ: 

hétfő kivételével naponta 10.00-12.30 óráig és 13.00-17.00 óráig

CsatolmányMéret
munkak-es-napok.pdf117.9 kB