Bejelentkezés

Friss hozzászólások

Une calculatrice, ou calculette, est une machine concue pour simplifier, et fiabiliser, des operations de calculs.
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nyílt levél a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A hivatásos és nem hivatásos alkotók, művészeti és művelődési közösségek – százezrek – nevében tiltakozunk a kormányzat által meghozott, a kulturális, oktatási, művészeti és közművelődési célú civil szervezeteket és alkotó közösségeket is érintő, a társadalom érdekeit sértő intézkedések ellen.
A szükségszerűnek nevezett gazdasági és pénzügyi megszorítások nem mentik fel a Kormányt a nemzeti kultúrában helyrehozhatatlan károkat okozó, hibás döntések felelőssége alól.

Önök, a FIDESZ-KDMP kormány nevezte el az egészségügyet és a kultúrát összevontan irányító tárcát a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának – a most napvilágot látott kormányrendelet a nemzet erőforrásaitól von el 40 és még néhány milliárdot egy tisztázatlan funkciójú tartalékalap feltöltésére.
Az Önök kormánya előtt is ezektől a területekről irányították át a forrásokat a gazdaság saját lábán megállni képtelen szektoraiba. Tudja, hogy mindez a képtelen logika milyen következményekkel járt? Az egészségügy, az oktatás, a nemzet lelki-szellemi erejét és megtartó közösségeit jelentő kultúra és közművelődés padlót fogott. És önök most adják meg nekik (nekünk) a kegyelemdöfést.
A tavaly júliusban elrendelt „takarékossági intézkedések” (zárolások) felháborították a kulturális élet valamennyi szereplőjét, s ebben a felháborodásban kénytelenek vagyunk osztozni magunk is. Ezeket a forrásokat máshonnan pótolni nem lehet, erre a magyar társadalom felkészületlen és szegény, ez az intézkedés-csomag helyrehozhatatlan károkat okozott, s még nagyobbakat fog okozni.
A közelmúltban bejelentett „250 milliárd forintos stabilitási tartalék” létrehozása érdekében a Kormány több alap költségvetését is megnyirbálta: a Magyar Közlöny 2011. évi 12. számában közöltek szerint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és a Nemzeti Kulturális Alap költségvetését összesen 10 milliárd forinttal veszi vissza azonnali hatállyal, mindemellett a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak közel 40 milliárd forinttal kell hozzájárulnia a „stabilitási tartalék” képzéséhez. A Nemzeti Kulturális Alap teljes éves költségvetése 8.691 milliárd volt, amelynek pályáztatható kerete 7.184 milliárd forintot tett ki. Ha ez utóbbiból levonjuk a miniszteri keretet (amelyről a Kultúráért Felelős Államtitkár egyik szervezetünknek küldött hivatalos levelében korábban azt közölte, hogy ilyen már nincs!), akkor a kollégiumi keret csak 5.388 milliárd Ft lett volna, amelyet a zárolással sikerült jelentősen csökkenteni. A pályáztatható kerethez képest 14%-os, a kollégiumi kerethez képest 18,5%-os a kieső támogatás mértéke. Az új számok tekintetében Magyarország felelős kormánya még 400 millió forintot sem hajlandó fordítani 2011-ben a kultúra gerincét jelentő közművelődésre, az alkotó munkára és művészetoktatásra, továbbá az ezzel kapcsolatos tevékenységeket szervező, összehangoló civil szervezetek munkájára!
Ráadásul újabb jelentős megszorítások érik az állami/önkormányzati intézményeket is, amelyek a kulturális értékek létrehozásában és terjesztésében szakmai együttműködő partnereink.
Mindaz a kulturális érték, mely ezen intézkedések miatt nem jöhetett létre, már soha nem jön létre. Olyan ez, Miniszterelnök Úr, mint az abortusz: visszafordíthatatlan…
Miniszterelnök Úr! Hol maradt az intézkedést megelőző Nemzeti Konzultáció?
Mi most a hivatásos és nem hivatásos művészetek, az öntevékeny művészeti mozgalmak és a művészetoktatás nevében emelünk szót, mert a történtekből az látszik, hogy ez a terület kívül esik a Kormány látókörén.
Hivatásos és amatőr művészként ma többszázezer ember ténykedik aktívan Magyarországon; a holdudvart is hozzászámítva – közönség, hozzátartozók, barátok és érdeklődők, akik szintúgy formálódnak e közösségi tevékenységek által – ez a szám még tovább sokszorozódik. A kórusokat, zenekarokat, vers- és prózamondókat, iskolai és felnőtt színjátszókat, színészeket, előadóművészeket, táncosokat, festőket, fotográfusokat, filmeseket, bábosokat, az alkotó népművészeket – mind maga mögött tudhatná, Tisztelt Miniszterelnök Úr, ha megvédené működésünk kereteit, annak minőségét, tisztaságát, átláthatóságát. Ahelyett, hogy a lélegeztető gépet is lekapcsolják az agonizáló kulturális életről és annak mozgatóiról, átlátható, egységes, racionális, súlyozott támogatási rendszer azonnali kidolgozására lenne szükség, amelyet a szakmai szervezetekkel közösen kellene megalkotni és a finanszírozást biztosítani. Ez volna a nemzet érdeke, és ez a kultúra stabilitásának alapja.
Az államkassza egyensúlyi helyzetét nem szabad a kulturális, művelődési kiadások rovására, a magyar kultúra kárára végrehajtani, hiszen ezzel azok az érzékeny szellemi alapok sérülnek, amelyeknek köszönhetően egyenrangú szereplők vagyunk az európai államszövetségben. Magyarságunk, örökségünk az, amit védenünk kell, és fejleszteni kötelességünk. Európának mi magyarokként vagyunk érdekesek, ez pedig kulturális identifikáció: a hagyományok átadásának és az alkotókedv megőrzésének a kérdése, és a nemzet egységének kulcsa!
A kormány-döntés visszavonását, felülvizsgálatát kérjük, követeljük a kormányzó erőtől, és olyan, széles egyetértésre alapozott kulturális politikát, amelynek része egy átlátható, korrekt és megbízható állami támogatási rendszer, s amelyben néven neveztetnek mindazok az értékek, melyek feltétlen prioritással bírnak még gazdasági vészhelyzetben is. Sőt, akkor csak igazán.

Miniszterelnök Úr, levelünket, annak kézbesítése után nyilvánosságra hozzuk. Ezen levéllel egy időben Kormányának tagjaihoz is nyílt levélben fordulunk.

Kiáltványunkat és az önnek szóló levelet Budapesten, 2011. február 16-án az alábbi országos egyesületek, szövetségek vezetői fogalmazták meg:

Magyar Bábjátékosok Egyesülete
Magyar Drámapedagógiai Társaság
Magyar Színházi Társaság
Magyar Szín-Játékos Szövetség
Magyar Szín-Játékos Szövetség Egyetemi Színjátszók Szekciója
Magyar Versmondók Egyesülete

Játékkategória: 
bűvészet