Bejelentkezés

Friss hozzászólások

Une calculatrice, ou calculette, est une machine concue pour simplifier, et fiabiliser, des operations de calculs.
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kedves Egybegyűltek!

Ismét június van, Szent Iván hava, és közeledve 21-ikéhez megállunk a 162 éve született Kiss Áron emléktáblája előtt.
Dr. Kelemen Elemér, a „tanítók tanítója” gazdag és szerteágazó életművének ismerője és méltatója írta 2000-ben:
„Egyetlen olyan területe van Kiss Áron sokirányú munkásságának, amelyről az elmúlt években- a magyar játékpedagógia és a játéktörténet lelkes hazai szakembereinek jóvoltából- fellebbent a feledés fátyla. Ez játékpedagógia és a magyar gyermekjátékok gyűjtése terén kifejtett korszakos tevékenysége.”
Magam, zenepedagógusként is az 1891-ben kiadott Magyar gyermekjáték gyűjtemény kötetét ismerhettem meg először, azt a munkát, mely a XX. sz.-i népzenekutatás, zenepedagógia, új magyar műzene értékes forrásává vált.

Kodály Zoltán, A magyar népdal strófa-szerkezete c. 1906-os disszertációjában fontos anyagként említette a Kiss Áron szerkesztette gyűjteményt. Bartók Béla 1924-ben a magyar népzenéről írt alapvető munkájában A magyar népdal-ban Szini Károly, Bartalus István és Kiss Áron munkáira hivatkozva ezt írta: „Kiss gyermekjáték gyűjteménye a legjobb mindhárom kiadvány közül.”
A magyar népzenekutatás nagy vállalkozása, A magyar népzene tára első, Gyermekjátékok c. összefoglaló gyűjteményébe legfontosabb gyűjtésként emelhette be a szerkesztő, Kerényi György Kiss Áron munkáját. Az 1951-ben megjelent kötet így teljesítette ki – Kodály szavaival – Kiss Áron törekvését: „ a magyar gyermeket visszahozni hazájába.”

Nemcsak a tudomány művelői forgatták forrásként Kiss Áron gyermekjáték gyűjteményét. A gyermekek számára komponált új magyar hangszeres és vokális műzene is felhasználta értékeit. A zongorázni tanuló magyar gyerekek ma is Bartók, gyermekeknek írt darabjain nőnek fel. A Süss fel nap, Elvesztettem zsebkendőmet, Cickom, cickom dallamát Bartók Kiss Áron gyűjteményében találta. A Gyermekeknek sorozat első két füzetének közel negyede ilyen gyermekjáték dallamokat dolgoz fel. De talán nincs olyan magyar gyerek aki ne ismerné, vagy nem énekelte volna Kodály nagyszerű gyerekkarait, a Gergelyjárás-t, a Lengyel László-t, a Pünkösdölő-t, a Katalinka-t, az Egyetem, begyetem –et, hogy csak a legismertebbeket soroljuk. Ezeket a dallamokat, szövegeket Kodály, Kiss Áron gyűjtéséből vette. Talán el sem tudjuk képzelni mennyivel szegényebb lenne a XX. sz-i magyar zenepedagógia, művészi zene ezek nélkül a kompozíciók nélkül.

Kiss Áron XIX. sz. végi munkája bizonyára hozzájárulhatott a magyar zenei hagyományra, benne a népi játékokra épülő új magyar zenepedagógia kodályi koncepciójára is. 1937-ben, az Énekes játékok c. Kodály tanulmányban olvashatjuk: „Kiss Áron játékkönyve – minden tanítónak kezébe kellene adni – a magyar gyermek elveszett paradicsomának emlékét őrzi.”1944-ben jelent meg a Kodály szerkesztette Iskolai énekgyűjtemény. Fontos forrásként jelöli itt is a szerkesztő Kodály, Kiss gyűjteményét. Ettől kezdve bizonyára nincs olyan énekkönyv-sorozat, a legújabb munkákat is beleértve, melyet ne gazdagítanának a Kiss Áron által kiadott gyermekjátékok. Az 1891-ben megjelent gyűjtemény így lehetett forrása a XX. sz. -i népzenekutatásnak, zenepedagógiának, az új magyar műzenének. Most már csak az a kérdés, hogy a megőrzött hagyomány helyet kap-e mai életünk érték-zavarodott világában? Fontosnak tartjuk-e, vállaljuk-e, mint az előttünk járó nagy elődök?

Ez év elején egy nyílt levélben Csoóri Sándor rajzolt képet az ország helyzetéről, és számon kérte a felelős értelmiség irányt mutató, igazságáért, értékeiért kiálló szerepét. A Márciusi levelet rögtön vádaskodó támadások érték, bírálva azokat is akik - a magyar szellemi élet elismert személyiségei – egyetértettek Csoóri gondolataival. Ilyen egyetértő volt az a nyugalmazott főiskolai tanár is, aki a Magyar Nemzet hasábjain írta le Falusi válasz a Márciusi levélre c. gondolatsorát. A hozzászólás így zárult:

„Micsoda értékek válnak semmivé a szemünk láttára? Nemcsak a nemzetmegtartó néphagyományra (elsősorban a folklórra) gondolok, de arra az emberi magatartásra és erkölcsiségre, ami minden kultúrának az alapja. Gondoljunk az egykori parasztság tapasztalaton alapuló általános agronómiai tudására, tekintély- és törvénytiszteletére, szorgalmára, munka-, föld-, család- és hazaszeretetére, mély vallásosságára, konzervativizmussal párosult újító kedvére, kockázatvállaló bátorságára. Milyen jó volna, ha mindezt nem dobtuk volna ki ilyen meg olyan eszmék nevében a szemétdombra. Van-e még, s lesz-e a jövőben aki mindezt megőrizze, fontosságát hirdesse?....Próbáljuk meg hát a lehetetlent – akár a világ ellenében is. (Többes számban beszélek, talán nem vagyok egyedül. Falusi értelmiségiek, ha vagytok még, rátok számítok.) Legalább addig is őrizzük a tüzet, mert annak nem szabad kialudnia.”

Utólag tudjuk, hogy nem könnyen, mégis Kiss Áronnak 48 vármegyéből 214 munkatársat sikerült maga és a jó ügy mellé állítani. Ahogy Kodály Írta: „…íly nagyszabású országos gyűjtés sem azelőtt, sem azóta nem volt nálunk.”

Bárcsak lehetne egyszer erre is példa Kiss Áron munkája, hogy a hagyomány értékeinek megbecsülésére, tanítására, gazdagító művelésére százan, ezren, minél többen összefognánk!

A fenti szöveget írta és felolvasta Joób Árpád, a Kiss Áron emléktáblájánál történt koszorúzáson 2007 Szent Iván havának 19. napján Budapesten, a XII. kerületben, a neves pedagógusról elnevezett utcában.

Játékkategória: 
pedagógia