Bejelentkezés

Friss hozzászólások

Une calculatrice, ou calculette, est une machine concue pour simplifier, et fiabiliser, des operations de calculs.
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Tisztújító taggyűlés

TAGSZERVEZÉS – SZERVEZETÉPÍTÉS - KOMMUNIKÁCIÓ
Vitaanyag a MBE március 10-i tisztújító taggyűlés elé

Szervezetépítés:
• tagszervezés
• erőssé, alkalmassá tenni a szervezetet (értsd a MBE-t)
Mi kell hozzá?
• Csapatmunka
• Munkamegosztás

Mit értünk rajta : „tagszervezés”-- legyünk többen
Mi szükséges hozzá?
• Tervező-szervező (agy)munka. -- Megfelelő méretű mezőkre bontott hálózat képzete. Termékeny, a problémák megoldására összpontosító feladatok megjelölése. Aktivizálás.
• (Be)szervező munka. -- Hasonló, vagy azonos érdeklődésű, érdekű társak, emberek keresése/kerestetése, meggyőzése („Többség ereje”). Közösség építése.
• Szervezetépítés -- csináljuk jobban közösen, egy (vagy több) kijelölt és elfogadott cél elérése, valóra váltása érdekében. Alapigazság: a csapatmunka több és jobb mint egyetlen, bár a legfelkészültebb tag teljesítménye.
• Demonstrált egységesség

Konkrét szervezetépítés – „MBE Hét fontos pont” projekt.
A „SIMON Terv” céljának megvalósítása /amely nem kevesebbet tűz ki, minthogy
• újraszövi a korábban már jól működött, nem hivatásos, amatőr bábjátékos közösségek hálózatát.
• Értelmet keres - és ad - a műfajt képviselők napi, tehetséggondozó aprómunkájának.
• Ezzel együtt tartalomközvetítésben újraéleszti az emberközpontú szemléletet.
• Meglépi a helyi, járási, kistérségi társadalomépítés csak a civil szférában megtehető lépéseit./
Munkamegosztás – u.n. decentrumokba leadott egyesületi feladat
Részfeladatok megoldása egyszemélyes felelősi rendszerben
Ez az egyik alapja az egyesület, egyben a szakma fejlődésének

Szervezetépítés, csináljuk jobban -- kompetenciák.
• Szakszerűség-tudás a mely jórészt organikus szervezeti elképzelésekre épül.
• Speciális ismeret:
• Kommunikáció két irányban:
• decentrumhoz kapcsolódók között
• szervezeti központ, döntéshozók felé
• Konfliktuskezelés, (esetlegesen a fenti pontok között)
• Információ kezelés – informatikai oldal

Szervezetépítés, csináljuk jobban -- személyi dimenziók. Csoportok (csapat, sejt stb.) és felelőseik rendszer-szerű kialakítása a területeken. Két lényeges elemet kell megemlíteni:
• a feladat (kapott, vagy elhatározáson alapul)
• a hír (információ). A belső, a kisközösség számára fontos hír, információ értéke.
Az utóbbihoz:
• Hír az, ami a munkálkodáshoz (a léthez) kell. Mikor, mi, hol, kik....stb.
• Hír, amire reagálni kell
• A hír mozgósít
• A hír, ami a demokráciához kell (részvétel a döntés előkészítésben (célkitűzés). a beszámoltatás (mit történt a tagok bizalmával)

A kifelé szánt hír, az információ fontossága, értéke.
• Beszámolás, megnyilatkozás kifelé (központ, nyilvánosság, stb.)
• Archiválásra gyűjtött információ
• rögzítése: hagyományos, újszerű (képes, akusztikus, analóg, digitális)
• megjelentetés formája, módja: szóbeli, írásos
• Imázs (kép) alakítása a csoportról, az egyesületről /határozott, szakmai, szociálisan érzékeny, megújulni képes, stb./

Szervezetépítés, csináljuk jobban -- egyesületi szintű dimenziók
• Kapcsolatépítés, szövetség kötése
• információ gyűjtése (minden, amire az egyesületnek szüksége lehet),
• szelekció, a szükségtelennek bizonyultak elvetése, megosztás
• aktivitás (feldolgozás, - válasz - döntés előkészítés. Sokszorosítás továbbítás, tárolás, kezelés, nyilvántartás),
• Mozgósító-tájékoztató anyagok készítése
• Az eredmények megismertetése (átadása, „eladja”)

Konkrét szervezetépítés – építsük jobbá, erősebbé, jelentősebbé a MBE-t
• Tagszervezés - legyünk többen az által, hogy minden tag új tagot hoz.
• Intézményesítés - 7 fontos pont kialakítása, felelősi rendszerrel
• Felmérés - stratégiai cél kirajzolása, - feladat, eszköz hozzárendelése
• Feladatok ütemezése (rövid, közép, hosszú távon)
• Folyamatos munka:
• képzés, továbbképzés
• bemutatkozások, vetélkedők
• tervezett /és spontán/ kampányok folytatása, értékelése, hírelése (kifelé – befelé)
továbbá
• spontán vagy szervezett beszervező tevékenység végzése (találkozókon, stb.)
• Aktíva hálózat kialakítása, olyan tagokból, akik abban a helyzetben vannak, hogy szívesen követik őket tanítványok (oktatási és művelődési intézmények dolgozói)
• Felkészítés – minden szinten (képzés, képzők képzése)
• Versenyeztetés, vetélkedés
• Tapasztalatcsere – regionális, országos konferenciák
• A felelősök munkájának elismerése

A minőség, a szakértelem kérdésköre
• Kinevezett, kipróbált, megkérdőjelezhetetlen szakértők. Jegyzék, lista.
• Törekvés az egységes arculatra, a cél kialakítására, az együttműködésre
• A szakmai sajtó kérdése.
• A szakma megjelenése a médiában