Bejelentkezés

Friss hozzászólások

Une calculatrice, ou calculette, est une machine concue pour simplifier, et fiabiliser, des operations de calculs.
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Játékfórum Beszámoló

A Kőszeg Galéria, a Játékudvar és Egerszalók Önkormányzata szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával Egerszalókon 2002. október 26-27-én országos kézműves játékkiállítás és játékfórumot tartottunk.

A fórumra meghívtunk: játéktervezőket, készítőket, forgalmazókat, óvónőket, pedagógusokat, muzeológusokat, faluház és ifjúsági otthonok képviselőit, közművelődési és játszóházi szakembereket, valamint a média képviselőit.

Megtisztelő volt, hogy az FVM képviseletében Szendrőné dr. Font Erzsébet a Vidékfejlesztési Programok Főosztályának vezetője mind két napon rendkívül aktív, alkotó és baráti hozzászólásaival azonosult rendezvényünk szellemével.
Vasárnap a fórumhoz csatlakozott Kuna Tibor, az GyISM főosztályvezető helyettese is. Előadásában szintén sok és aktuális problémát vetett fel. Tájékoztatott a tárca terveiről. /játszótéri pályázat, játszóházak fejlesztése, szabadidős és sportjátékszerek, a gyermek és médiák kapcsolata./

Mindkét minisztériumi szakember kiemelte a játszható játékok fontosságát.
Dr. Font Erzsébet külön hangsúlyozta a játék munkahelyteremtő, vidékmegtartó szerepét. Felhívta figyelmünket a játék hagyományőrző szerepére, és hangsúlyozta a játékturizmus jelentőségét is. A jövő generációjának munkára nevelésében is fontos szerepe van a játéknak.

A szakmai előadások tükrözték a jelenlevők széles érdeklődési körét.
Az előzetes tájékoztatók hatásfokát misem jellemzi jobban, hogy már a megnyitás előtt a Heves megyei Turisztikai Hivatal által vezetett olasz újságíró csoport hosszasan időzött a kiállításon. Mindkét nap programindításában előadások adtak ízelítőt a nemzetközi mércével is mérhető a hazai tervezésű és kivitelezésű oktató játékok témaköréből. Egyúttal felvetették megvalósításuk számos nehézségét és akadályát is. (Makáryné Fodor Éva, Fuchsné Tolnay Judit, Kelle Antal, Nyögéri Imre, Dukán József, M. Fábián Edit )

Dr. W. Mikó Magdolna játékpedagógus érdekes előadása mellett csodálatos Hamvas Béla idézettel is gazdagított bennünket. Dr. Tészabó Júlia művészeti író, játéktörténeti előadásában bár a száz évvel ezelőtti magyar helyzetről beszélt, sajnos szavai ma is adekváltak és aktuálisak. Demjén Imre formatervező a játékok EU kompatibilitásáról tartott előadást. A vitában az eredetiség jogvédelem témakörében is adott megoldási módokat. Ennek kapcsán vetődött fel, hogy rendszeres konzultáció kezdődjön az ipari és gazdasági szféra jogalkotóival. Dr. Kriston Vízi József aki az egész vitafórumot vezette, nemcsak néprajzi, hanem játékkultúrával kapcsolatos kérdésekben is széleskörűen tájékoztatott. Dr. György Erzsébet a Kiss Áron Magyar Játéktársaság munkáját ismertette, kiemelve az országos szakmai egyesület utóbbi években megvalósított regionális tagozatszervező tevékenységét.

A fórumot kísérő vitákban rendszeresen kiderült, hogy az egyes részterületek -legyen szó készítésről, tervezésről, vagy oktatásról-, különállóan nem tudják érdekeiket érvényesíteni. Az egyes mikrovállalkozásoknak sokszor még az aktuális közgazdasági, jogi, egészségügyi rendelkezések ismerete is erejüket meghaladó feladat, ill. a mostani szisztéma indokolatlanul túlszabályozott. A hazai szabályozók pontatlanságaival nehéz feladat lesz az Európai Unió elvárásainak megfelelni.

Egyöntetűen felelősnek tartjuk a médiákat ifjúságot formáló szerepükről és elutasítottuk az agresszív tartalmú műsorpolitikát. Meg kell találnunk azokat a média szakembereket, akik felvállalják a játék ügyét, akik hírértéket látnak a csendes építő munkában is. A választóvonal már nem a műanyag, kontra természetes anyag kérdése között található, hanem az agresszív, illetve az agresszivitást levezető, humanisztikus tartalmú játékok között húzódik.

Mindkét napon folyamatosan részt vett a munkában Vágner Mária, a Kossuth Rádió Magyarországról jövök c. műsorának felelős szerkesztője, a Civil Rádió felelős szerkesztője Lőrincz Mária. A Katolikus Rádió interjút készített velünk, ami október 26-án délben került adásba. Az eseményről tudósított az Egri Városi Televízió, a Heves megyei Hírlap, és az MTI tudósítója

Bár megállapítható, hogy a magyar játékkultúra tárgyi megnyilvánulásai túlmutatnak a nemzetközi mércén, népszerűsítésük és hungaricumként való elfogadásuk, módszertani publikálásuk sok feladatot rejt magában. Igény mutatkozik a játékkultúra minden résztvevőjének/ágának aktivált együttműködésére, szakmai megerősítésére. A meglevő információáramlás és médiumokban való szerepvállalás nem felel meg annak az elvárásnak, amely meg kell hogy illesse a játékkultúrát. A gyakorlati és módszertani ajánlások kistérségi, regionális, országos, sőt közép-európai összefogást kívánnak. Annak a sajátos kultúrkörnek, mely ezt a térséget jellemzi, csak összefogással van lehetősége a globalizált és számunkra idegen játékkultúrákkal versenyezni.
A játék mint hungaricum, és a játék, mint élmény-turizmus is végiggondolandó témakörök. Megfogalmazott akarat egy közép-európai játéktervező, készítő, és felhasználó egyesület mielőbbi létrehozása. A célok megvalósításához a minisztériumok (OM, GyISM, FVM, GM, NKÖM, SzCsM) illetékes szakembereinek segítségét kívánjuk igénybe venni mind operatív, mind finanszírozási téren egyaránt. A klaszter ezen a területen is olyan -az EU-ban is elfogadott- forma, amelyben az együttműködés az egyének önállóságának megtartása mellett az egész ágazatot támogatja.

Miért Egerszalók? E két nap világossá tette, Egerszalók fekvése (Egertől 6 km-re, az autópályától 20 km-re fekszik) közvetlen vonzáskörzete (Nógrád, Borsod, Pest, Szolnok, Hajdú-Bihar megyékkel határos), természeti adottságai (gyógyvíz, kirándulási lehetőségek), gazdasági távlatai (borászat, fürdőturizmus, falusi turizmus), az önkormányzat és a lakosok nyitottsága és tenni akarása mind alkalmassá teszik a falut, hogy a jövőben a játékturizmus és továbbképzés központja legyen. A célok elérésében támogat bennünket a kecskeméti Játékcéh, a közel ezer tagot számláló KÁMJT mellett a Magyar Óvónők Országos Egyesülete négyezres tagságával.

A fórum résztvevői kinyilvánították, hogy alakuljon egy munkabizottság, melynek feladata az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés elősegítése a NFT programján belül egy olyan egyesületi formában, amely a játékkultúra minden résztvevőjének érdekét képviselve akár szakmai parlament-szerűen szoros kapcsolatban dolgozzon együtt a szakminisztériumok képviselőivel.

A kiállításon 81 készítő/gyártó munkáját mutattuk be. A fórum több mint 100 résztvevő és a nagyszámú érdeklődő közreműködésével zajlott. Folytatása várhatóan 2003. februárjában Egerszalókon lesz. Ezen az összejövetelen a munkabizottságnak be kell számolni addigi tevékenységéről is.

Köszönjük Egerszalók polgármesterének, Tőgyi Gábor úrnak, Gyüre Mariann művelődésszervezőnek és az Egerszalóki Baráti Kör lelkes tagjainak figyelmes, odaadó munkájukat!

Budapest, 2002. október 29.

Földes Mária, Földes János, Dr. Kriston Vizi József

____________________________________________________________________________

A Játékudvar /Budapest/, a Kőszeg Galéria, valamint Egerszalók Önkormányzatának szervezésében, a NKÖM, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a FVM Vidékfejlesztési Programok Főosztályának támogatásával Egerszalókon 2002. október 26-27 - én Országos Játékfórumot tartottunk. Az összejövetelen 130 érdeklődő, illetve hetven állandó résztvevő regisztrálta magát. A Fórum zárásaként a jelenlévők az alábbi tartalmú szándéknyilatkozatot hagyták jóvá:

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A magyar játék- és játszás kultúra jövőjéért, valamint erkölcsi és anyagi boldogulásukért érzett felelősségük tudatában az Országos Játékfórum résztvevői az alábbi elvi és gyakorlati feladatok megvalósítását tűzik ki célul:

Képviselet, illetve folyamatos részvétel a játékszerekre és játszótéri felszerelésekre vonatkozó jogszabályok érvényesítésének szakmai kontrolljában, szükség szerinti felülvizsgálatában és/vagy módosításában, a téma EU-jogharmonizációjának előkészítésében
Közreműködés a médium-szféra számára hiteles és minőségi játék tárgyú alkotások megszületésében.

A magyarországi játék- és játszáskultúra gyakorlatának továbbadása, széleskörű (hazai és nemzetközi) népszerűsítése érdekében módszertani publikációk létrehozását segíti elő,
az ilyen irányú képzés és nevelés folyamatában aktívan részt vesz,
segíti az oktatás és ismeret-átadás, a közművelődés bázisainak szakmai megerősítését és működtetését.

Gyakorlati és módszertani ajánlások a játékkészítés mint sajátos foglalkoztatás országos, regionális és kistérségi modelljének kidolgozásához, közreműködés annak bevezetésében, valamint a speciális és kisegítő foglalkoztatói intézményhálózat megerősítésében.

A bel- és külföldi élményturizmus szereplői, valamint az oktatási intézmények számára évente ajánló programcsomag összeállítása és közreadása a hazai játékkészítők nyitott műhelyeinek és a játszással foglalkozó intézmények programjainak bemutatására, népszerűsítésére ("Játékporta - Játékház", "Játékséták Magyarországon").

Egy önálló magyarországi, később kelet-közép-európai érdekeltségű játékgyártó-tervező egyesülés mielőbbi létrehozásának elősegítése.

A fenti célok megvalósításához szükséges költségtervek és program-kalkulációk elkészítése.

A jelenlévők kérik, hogy mindezen célkitűzések megvalósítása érdekében teendő kezdeti lépésekhez a Kiss Áron Magyar Játék Társaság - mint a hazai játék- és játszáskultúra legszélesebb spektrumával egyedüliként foglalkozó civil szerveződés - vállaljon szakmai védernyőt; a megfogalmazott elvek és melléjük rendelendő költségtényezők képviseletével vállaljon úttörő szerepet egy tárcaközi bizottság felállításának kezdeményezésében.

Mindezek összehangolása és kidolgozása érdekében egy munkabizottság alakult, melynek tagjai: Demjén Imre formatervező, Egerszalók Önkormányzatának képviselője, Földes János és Mária, Dr. Györgyi Erzsébet a KÁMJT soros elnöke, Kelle Antal játékkonstruktőr, Dr. Kriston Vízi József játékkutató etnográfus, Nyisztor Zoltán fajáték készítő kisiparos, Dr. Telek Vilmosné gyógypedagógus és Dr. W. Mikó Magdolna játékpedagógus a MOE elnökségi tagja.

Játékkategória: 
nem játékos
Beküldő: 
Szikora Imre
Kapcsolódó linkek a Játékházban: